Sản phẩm

Trong số các nhà cung cấp hạt góc toàn cầu và các nhà cung cấp ván nhựa ốp chân tường, Cheng Feng cam kết cung cấp khớp điều khiển vách thạch cao tốt nhất. Chúng tôi là nhà cung cấp hạt góc chuyên nghiệp của Đài Loan và các nhà cung cấp ván ốp chân tường bằng nhựa tập trung vào thiết kế, phát triển và sản xuất. Chẳng hạn như khớp điều khiển vách thạch cao.

Biểu tượng thạch cao

Mô tả Sản phẩm:
Bôi dung dịch theo từng phần nhỏ và nhấn các đèn hiệu thạch cao vào dung dịch theo quy tắc.

Đặc tính:
Nâng cao hiệu quả làm việc và làm cho các bức tường nhẵn mịn hoàn hảo.


Biểu tượng thạch cao